Dịch vụ

Bảo hành
Suzuki Vinh Tùng bảo hành cho mỗi chiếc xe mới, do Suzuki sản xuất hoàn toàn miễn phí cho những hư hỏng do chất lượng vật liệu do sai sót trong quá trình sản xuất trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường theo những điều mục và điều kiện sau:
Bảo dưỡng
Trong quá trình vận hành, nhiều chi tiết phụ tùng trên xe bị mài mòn hoặc hư hỏng theo thời gian sử dụng. Mang xe đi kiểm tra bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo từng chi tiết cấu thành nói riêng và tổng thể chiếc xe nói chung luôn được vận hành tốt.